Skip to main content

ตัวเลือกของบรรณาธิการ, 2018

กลุ่มต้องการ 'ตั้งค่า' Net 'เพื่อต่อต้านการเฝ้าระวังของ NSA

ผู้ใช้และนักพัฒนาเว็บควรใช้ขั้นตอนใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการเฝ้าระวังโดย US National Security Agency และองค์กรสอดแนมอื่น ๆ กลุ่มผู้สนับสนุนด้านความเป็นส่วนตัวและผู้สนับสนุนด้านสิทธิดิจิทัลได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ กลุ่ม 30 กลุ่มรวมถึง Fight for Future, Demand Progress, Reddit, Free Press และพรรค Libertarian Party ได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนเป็นวันที่ "ตั้งค่า" Net "ใหม่โดยการปรับใช้เครื่องมือความเป็นส่วนตัวใหม่ ๆ วันที่ 5 มิถุนายนเป็นวันครบรอบของข่าวแรกเกี่ยวกับการเฝ้าระวังของ NSA ตามการรั่วไหลของอดีต